นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีไว้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกเก็บบันทึกผ่านทางเว็บไซต์นี้ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ของสโมสรนิสิตฯ
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ติดตั้ง Google Analytics ซึ่งเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลอุปกรณ์ (นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจะไม่ถูกส่งไปยัง Google

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้งานอาจลบหรือระงับการใช้งานคุกกี้ได้จากการตั้งค่า Browser ที่ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 11 กรกฎาาคม 2561