โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (รูปแบบ Onsite ไม่ค้างคืน)

จัดที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ฯ จะเสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมคนละ 600 บาท ภายหลังการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง จะทำการแจ้งที่เพจค่ายอยากเป็นหมอสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบด้วย Google