โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ตลอดเวลาจัดกิจกรรม ยกเว้นผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน และหลังประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินจำนวน 900 บาท

ปิดระบบรับสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

20 ตุลาคม 2562

รับสมัคร 9 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

ปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา