โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 (รูปแบบ Onsite ไม่ค้างคืน)

จัดที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ฯ จะเสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมคนละ 700 บาท ภายหลังการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านเพจเพจค่ายอยากเป็นหมอสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังไม่เปิดรับสมัคร

เข้าสู่ระบบด้วย Google