ภาษาไทย
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ในรูปแบบ 0XX-XXX-XXXX เช่น 081-234-5678

ระดับความอยากเป็นหมอ ณ ตอนนี้ (ไม่มีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม)

หลักฐานการโอนเงิน

เลขที่บัญชี: 434-029562-8
ชื่อบัญชี: นางสาวพิมพิศา อัศวรุ่งสกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนเงิน 300.XX บาท (โดยให้ XX เป็นตัวเลขใดก็ได้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงการลงทะเบียน)

ไฟล์

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่จอดรถภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ มีไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน จึงไม่สามารถจัดหาสถานที่ไว้ให้ได้ กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ทีมงานผู้จัดกิจกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทีมงานผู้จัดกิจกรรม)

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมงาน จะต้องพิมพ์ passport เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้างาน ซึ่งจะทำการส่งให้ทาง e-mail ที่กรอกไว้ตอนสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป