งานค่ายอยากเป็นหมอออนไลน์
(งานเสวนาค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 30)

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น.

ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์จากแอพพลิเคชั่น Zoom

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้สมัครทุกคน ทางผู้จัดงานจึงเห็นว่าการจัดทำในรูปแบบออนไลน์จะเกิดความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ความน่าสนใจและความเข้มข้นของเนื้อหาจะไม่น้อยกว่าปีอื่น ๆ อย่างแน่นอน ในปีนี้จุดประสงค์การจัดงานเพื่อแนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมและผู้ปกครองเกี่ยวการการเรียนแพทย์ โดยเฉพาะในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นแพทย์ในมุมมองต่างๆ รวมถึงเล่าแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการเรียนคณะแพทย์ ตั้งแต่ระดับชั้น ปี1-ปี6 จนเรียนจบ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนิสิตคณะแพทย์งานในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภายในคณะ มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจะทำให้น้องๆและผู้ปกครองได้รับประโยชน์และประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอน

มากกว่านั้น งานของเราในปีนี้ยังมีช่วงเวลาให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ละแบบ ผ่านมุมมองของพี่ๆผู้มีประสบการณ์จริง พร้อมให้มีช่วงเวลาได้ซักถาม แบบซักมาตอบไปกันอย่างแน่นอน

จำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เปิดรับ : 500 คน
ค่าลงทะเบียนเข้างาน : 150 บาท/คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. เป็นผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการรับสมัคร
  1. ช่วงเวลารับสมัคร : วันที่ 14 - 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมงาน : วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานจะได้รับ link เพื่อเข้ากิจกรรมสำหรับในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม ผ่านทาง email ที่ผู้สมัครกรอกไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 คุลาคมเป็นต้นไป และขอให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งชื่อตามข้อปฎิบัติที่แนบไว้ใน email โดยแต่ละคนจะได้รับรหัสการตั้งชื่อไม่เหมือนกันเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าร่วมงานในวันจริง

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทีมงานผู้จัดกิจกรรม โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ “ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

วิธีการสมัคร
  1. โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ระบุไว้
  2. เข้ามากรอกข้อมูลพร้อมอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน
  3. หากการสมัครสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โปรดรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (หากการสมัครมีปัญหา ทีมงานผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด)
วิธีการโอนเงิน: โอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 150.00 บาท มาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 071-3-69464-9 ชื่อบัญชี นางสาวณิชชาทิพ มาลีหวล

*** การกรอกข้อมูล 1 ครั้ง ใช้สำหรับการสมัครเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ***

เริ่มกรอกข้อมูล